Tweedehands Modeltreinen Marktplein

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TWEEDEHANDSIE

Voor de toegang tot en het gebruik van de website Modeltreinen.tweedehandsie.nl  van Modeltreinen.tweedehandsie.nl (hierna te noemen : "Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats") gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee hoofdstukken.

Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de site Specifiek gedeelte voor adverteerder.

Artikel 1 Inhoud site
1.1.    Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1.    Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 3 Gegevens
3.1.    Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
3.2.    Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
3.3.    Omdat de medewerkers van Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats . Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld.
3.4.    Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
3.5.    Tijdens de registratie moet er een gebruikersnaam en wachtwoord gekozen worden. Een lid is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gebruikersnaam, wachtwoord en alle activiteiten welke vallen onder het lidmaatschap.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
4.1.    De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Modeltreinen.Tweedehandsie Marktplaats staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

 

modeltreinen tweedehandsie

Wie is online

We hebben 13 gasten online

Onze Sponsoren

Ook sponsor worden..
Banner
Banner
Banner
Neem met ons contact op.